flyers

Nếu những khóa học trước là sự chuẩn bị nền tảng cho học sinh khả năng nghe, hiểu, nói tiếng anh ở mức độ căn bản nhất (A1) theo hệ thống chuẩn quốc tế, thì các khóa học Flyers là những khoá học cuối cùng của chương trình A-Kids. Trong các khóa học này sẽ tập trung nâng cao dần trình độ tiếng Anh lứa tuổi  Kids  để các em bước vào mức độ phức tạp hơn. Ở trình độ này, trẻ làm quen với các thể loại câu ghép, câu phức, và tiếp tục tích lũy vốn từ vựng. Ngoài ra, các em được làm quen với các thành ngữ đơn giản, bắt đầu nghe các đoạn tin ngắn, thực hiện các bài đọc hiểu phức tạp hơn theo các chủ đề. Các chủ đề đưa vào giảng dạy được chọn lọc kỹ lưỡng, không chỉ tạo hứng thú mà còn cung cấp thêm nhiều kiến thức về các lĩnh vực trên thế giới cho trẻ. 
Ngoài ra, trẻ được khuyến khích nói và thuyết trình theo các chủ đề đã được học trên lớp trước giáo viên và tập thể lớp. Qua đó, trẻ rèn luyện thêm khả năng nói, khả năng dễn đạt và tạo sự tự tin trước mọi người.
Kết thức các khóa học lứa tuổi Kids, các em có thể hiểu giao tiếp dễ dàng với mọi người bằng tiếng Anh, các em có thể diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ của bản thân và viết các đoạn văn có cấu trúc bằng cách sử dụng các câu phức, sử dụng từ nối, và các câu thành ngữ nổi tiếng.