Lợi ích của khóa học
1. Đối với khóa học Grammar A, B, C:
- Học viên sẽ được học từ vựng và cấu trúc câu truyền thống.
- Kiến thức ngữ pháp căn bản và những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Cách hành văn trong lối văn nói (hội thoại, bài giảng, tin tức, bài hát, câu chuyện...).
- Thành ngữ trong Tiếng Anh.
- Cách hành văn trong văn viết (thư từ, báo, truyện, văn bản chính thức).
2. Đối với khóa học Tiếng Anh Giao tiếp:
 Bao gồm 4 khóa học tương đương với 4 cấp độ từ thấp đến cao: Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate, Upper – Intermediate.
- Giúp học viên phát triển vốn từ vựng và ngữ pháp đầy đủ và có hệ thống hỗ trợ phát triển các kỹ năng và tạo điều kiện tiếp thu các kiến thức về nghề nghiệp cũng như các kiến thức văn hóa xã hội khác;
- Rèn luyện khả năng phát âm chuẩn và nói có ngữ điệu nhờ các bài tập và sự hướng dẫn của giáo viên, đặc biệt là các giáo viên nước ngoài;
- Cung cấp cho học viên hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của nước bản xứ;
- Tạo hứng thú học tập và niềm say mê học tiếng Anh với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của giáo viên giảng dạy cũng như những hoạt động bổ trợ thú vị xuyên suốt khóa học.
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của người học, đặc biệt tập trung vào hai kỹ năng nghe-nói phục vụ cho quá trình giao tiếp trong công việc và trong cuộc sống; 
Kiểm tra trình độ 
Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra viết và được giáo viên bản ngữ phỏng vấn nhằm đánh giá đúng trình độ Anh ngữ hiện tại của học viên để chọn khóa học phù hợp.
Đánh giá mức độ tiến bộ của học viên
 Giáo viên sẽ thường xuyên yêu cầu học viên làm bài tập ở nhà. Học viên sẽ làm các bài kiểm tra cuối mỗi học phần nhằm đánh giá mức độ tiến bộ và sẽ làm một bài thi vào cuối khóa học.
Chứng chỉ
 Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học một tuần.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ có những phần quà đặc biệt dành cho những học viên đạt kết quả tốt vào cuối khóa.